СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО (PDF)

КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО (Решениe на ФС, протокол No 293/12.12.2023 г.)
Председател: проф. д-р Теодора Стайкова
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова
доц. д-р Емилия Андреенко
доц. д-р Марияна Гозманова
доц. д-р Мариана Мърхова-Косева
доц. д-р Елена Апостолова
гл. ас. д-р Пенка Василева
гл. ас. д-р Славея Петрова
гл. ас. д-р Весела Митковска
секретар на факултет Маринела Цанкова
студент Василена Билюкова (Биология)

Вътрешен одит на Биологическия факултет от УКОА (PDF)

Протокол от проведен одит на наличната документация в БФ от Комисията по учебни дейности (PDF)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ “П. ХИЛЕНДАРСКИ” (pdf)

Резултати от проведени анкети в Биологическия факултет

2024 г.

График за провеждане на анкетни проучвания (приет на ФС; протокол № 293/12.12.2023 г.)

2023 г.
График за провеждане на анкетни проучвания (приет на ФС; протокол № 282/20.12.2022 г.)
Резултати от Анкета № 1 
Резултати от Анкета № 9 – студенти от ПН 4.3
Резултати от Анкета № 9 – студенти от ПН 1.3
Резултати от Анкета № 9 – студенти от ПН 5.11
Анкета № 2
Анкета № 6 – дипломирани студенти

2022 г.
График за провеждане на анкетни проучвания
Резултати от Анкета № 4 – отпаднали студенти
Резултати от Анкета № 1 – студенти от ПН 1.3
Резултати от Анкета № 1 – студенти от ПН 4.3 (Мол. биология, Мед. биология, Биоинформатика)
Резултати от Анкета № 1 – студенти от ПН 4.3 (Биология, Екология и ООС)
Резултати от Анкета № 1 – студенти от ПН 5.11
Резултати от Анкета № 6 – дипломирани през 2021 г. студенти
Резултати от Анкета № 2

2021 г.
График за провеждане на анкетни проучвания
Резултати от Анкета № 7
Резултати от Анкета № 2
Резултати от Анката № 6
Резултати от Анкета № 8 (1.3)
Резултати от Анкета № 8 (5.11 и 4.3)
Резулта от Анкета № 10 (1.3), (4.3), (5.11)

2020 г. 
График за анкетиране
Резултати от Анкета № 3 – докторанти (pdf)
Резултати от Анкета № 6 – дипломирани студенти
Резултати от Анкета № 10 – студенти от ПН 1.3
Резултати от Анкета № 10 – студенти от ПН 4.3
Резултати от Анкета № 10 – студенти от ПН 5.11

2019 г.
Резултати от анкета № 3.2. (PDF)
Резултати от Анкета № 1 – студенти по направление 1.3 (pdf )
Резултати от Анкета № 1 – студенти по направление 4.3 (pdf )
Резултати от Анкета № 1 – студенти по направление 5.11 (pdf )

2018 г.
Анкетиране на работодатели (PDF )
Резултатити от Анкета 3.2. – студенти, дипломирани през 2017 г. (PDF )
Резултати от Анкета № 2 – студенти по направление 1.3.  (PDF )
Резултати от Анкета № 2 – студенти по направление 4.3.  (PDF )

2017 г.
Резултати от Анкета №1 – студенти по направление 1.3.  (PDF )
Резултати от Анкета №1 – студенти по направление 4.3.  (PDF )
Резултати от Анкета № 3.2. – студенти, дипломирани през 2016 г. (PDF )

2016 г.
Резултати от анкета № 3.2. – студенти, дипломирани през 2015 г.(PDF)
Резултати от Анкета 3.1.- дипломирани студенти по направление 1.3. (PDF)
Резултати от Анкета 3.1. – дипломирани студенти по направление 4.3. (PDF)

2015 г.
Резултати от Анкета № 3.2. – студенти, дипломирани през 2014 г. (PDF)

2014 г.
Резултати от Анкета № 3.2.  (PDF)
Резултати от Анкета № 4   (PDF)

2013 г.
Резултати от Анкета № 1  (PDF)
Резултати от Анкета № 2  (PDF)
Резултати от Анкета № 3.2.  (PDF)

2012 г.
Резултати от Анкета № 3.2.  (PDF)
Анкетна карта 1 (PDF)
Анкетна карта 2 (PDF )
Анкетна карта 3.1. (PDF)
Анкетна карта 3.2. (PDF)
Анкетна карта 4 (PDF)
Анкетна карта за работодатели/потребители на кадри (PDF)