СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО (Решение на ФС, протокол No 211/02.02.2016 г.)

Председател: доц. д-р Теодора Стайкова
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова
доц. д-р Гана Гечева
гл. ас. д-р Мариана Мърхова
гл. ас. д-р Елена Апостолова
гл. ас. д-р Емилия Андреенко
гл.ас. д-р Весела Митковска
студент Лазаринка Коева (Биология и химия)

Регламент за прилагане на системата за качество на образователния продукт в Биологическия факултет (PDF)

Резултати от проведени анкети за качеството на образователния продукт в Биологическия факултет

Резултати от анкета № 2 – студенти по направление 1.3. – 2018 г. (PDF )
Резултати от анкета № 2 – студенти по направление 4.3. – 2018 г. (PDF )

Резултати от Анкета №1 – студенти по направление 1.3 – 2017 г. (PDF )
Резултати от Анкета №1 – студенти по направление 4.3 – 2017 г. (PDF )
Резултати от Анкета № 3.2. – 2017 г. (PDF )

Резултати от анкета № 3.2. – 2016 г.(PDF)
Резултати от Анкета 3.1.- дипломирани студенти по направление 1.3. – 2016 г.(PDF)
Резултати от Анкета 3.1. – дипломирани студенти по направление 4.3. – 2016 г.(PDF)

Резултати от Анкета № 3.2. – 2015 г. (PDF)

Резултати от Анкета № 3.2. – 2014 г. (PDF)
Резултати от Анкета № 4 – 2014 г. (PDF)

Резултати от Анкета № 1 – 2013 г. (PDF)
Резултати от Анкета № 2 – 2013 г. (PDF)
Резултати от Анкета № 3.2. – 2013 г. (PDF)

Резултати от Анкета № 3.2. – 2012 г. (PDF)

Анкетна карта 1 (PDF)
Анкетна карта 2 (PDF )
Анкетна карта 3.1. (PDF)
Анкетна карта 3.2. (PDF)
Анкетна карта 4 (PDF)
Анкетна карта за работодатели/потребители на кадри (PDF)