СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО (PDF)

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО (Решение на ФС, протокол No 240/04.12.2018 г.)

Председател: доц. д-р Теодора Стайкова
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова
доц. д-р Гана Гечева
доц. д-р Емилия Андреенко
гл. ас. д-р Мариана Мърхова
гл. ас. д-р Елена Апостолова
гл.ас. д-р Весела Митковска
студент Ясмина Пламенова Иванова (II курс специалност Биология)

Вътрешен одит на Биологическия факултет от УКОА (PDF)

Протокол от проведен одит на наличната документация в БФ от Комисията по учебни дейности (PDF)

Регламент за прилагане на системата за качество на образователния продукт в Биологическия факултет (PDF)

Резултати от проведени анкети за качеството на образователния продукт в Биологическия факултет

2019 г.

Резултати от анкета № 3.2. (PDF)
Резултати от Анкета № 1 – студенти по направление 1.3 (pdf )
Резултати от Анкета № 1 – студенти по направление 4.3 (pdf )
Резултати от Анкета № 1 – студенти по направление 5.11 (pdf )

2018 г.

Анкетиране на работодатели (PDF )
Резултатити от Анкета 3.2. – студенти, дипломирани през 2017 г. (PDF )
Резултати от Анкета № 2 – студенти по направление 1.3.  (PDF )
Резултати от Анкета № 2 – студенти по направление 4.3.  (PDF )

2017 г.
Резултати от Анкета №1 – студенти по направление 1.3.  (PDF )
Резултати от Анкета №1 – студенти по направление 4.3.  (PDF )
Резултати от Анкета № 3.2. – студенти, дипломирани през 2016 г. (PDF )

2016 г.
Резултати от анкета № 3.2. – студенти, дипломирани през 2015 г.(PDF)
Резултати от Анкета 3.1.- дипломирани студенти по направление 1.3. (PDF)
Резултати от Анкета 3.1. – дипломирани студенти по направление 4.3. (PDF)

2015 г.
Резултати от Анкета № 3.2. – студенти, дипломирани през 2014 г. (PDF)

2014 г.
Резултати от Анкета № 3.2.  (PDF)
Резултати от Анкета № 4   (PDF)

2013 г.
Резултати от Анкета № 1  (PDF)
Резултати от Анкета № 2  (PDF)
Резултати от Анкета № 3.2.  (PDF)

2012 г.
Резултати от Анкета № 3.2.  (PDF)

Анкетна карта 1 (PDF)
Анкетна карта 2 (PDF )
Анкетна карта 3.1. (PDF)
Анкетна карта 3.2. (PDF)
Анкетна карта 4 (PDF)
Анкетна карта за работодатели/потребители на кадри (PDF)