post

Стартираха селекционните процедури по набиране на студенти за първият семестър за учебната 2024/2025 г. с цел обучение. За повече информация и подробности: Координатор Erasmus+ за Биологически факултет: гл. ас. д-р Весела Янчева тел. 032 261 540, vyancheava@uni-plovdiv.bg Също така можете да посетите и официалния сайт на отдел „Международно сътрудничество“ https://iro.uni-plovdiv.bg/

Крайният срок за подаване на документите е 12.04.2024 г. при гл.ас. д-р Весела Янчева.