post

Резултати от предварителния кандидатстудентски изпит по биология – 07.04.2019 г. (PDF )

Предварителен кандидатстудентски изпит по Биология – 07.04.2019

Биологическият факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски” ще проведе кандидатстудентски изпити по биология за всички специалности, по които предлага обучение.

Първи предварителен кандидатстудентски изпит ще се проведе на  07 април 2019 г. в сградата на Биологическия факултет (гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ № 2; до Античния театър в Стария град).    Начало на изпита – 10.00 ч.

Кандидат-студентите, желаещи да се явят на тази дата е необходимо да подадат при секретарката на Биологически факултет, кабинет 170 (гр. Пловдив, ул. “Тодор Самодумов” № 2; до Античния театър в Стария град) следните документи:
1. Декларация за участие в предварителен изпит
2. Квитанция за платена такса (30 лв.)

Документи за предварителния изпит по биология, който ще се проведе на 07.04.2019 г. се подават от 01.03. до 04.04.2019 г.
Таксата може да бъде платена в клона на УниКредит Булбанк, намиращ се в централната сграда на ПУ “Паисий Хилендарски” (гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24), в други клонове на УниКредит Булбанк или чрез банков превод като се посочат трите имена на кандидата, а като основание за плащане се пише КСК.

Банковата сметка е:
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
BIC код: UNCRBGSF
ПУ “Паисий Хилендарски”

Документите за предварителния изпит на 07.04.2019 г. (Декларация и сканирана квитанция за платена такса) могат да бъдат изпращани и по електронен път чрез е-mail на адрес:
bio_secretary@uni-plovdiv.bg