post

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет

организирa

Първа Национална конференция за докторанти 2016

ПРОГРАМА [PDF]

01 Ноември 2016, Пловдив
КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА АМТИ И АУДИТОРИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ул.“Тодор Самодумов“ №2 (Стария град, до Амфитеатъра)

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на докторанти, пост-докторанти и студенти от университети, научни институти и висши училища, чрез техни разработки и доклади, както и да повиши квалификацията на докторантите в процеса на изработване на дисертационен труд.

 • Тематични направления и секции:
  · Биоразнообразие, екология и консервационна биология
  · Молекулярна и клетъчна биология
  · Биотехнологии
  · Биомедицина
  · Генетика и селекция

Участието в конференцията е с доклад или постер. Всички абстракти ще се публикуват на английски език в книга с програмата на конференцията и абстрактите.

Всички доклади ще бъдат публикувани в специално online издание на Journal of BioScience and Biotechnology след представяне на ръкопис по изискванията на списанието.
При желание на авторите представените ръкописи да бъдат публикувани в редовен брой на списанието Journal of BioScience and Biotechnology, същите ще бъдат рецензирани и по установената процедура на списанието и ще бъде изпратено решението на Редактора на списанието.

Важни дати:
Дата на конференцията – 01 Ноември 2016
Краен срок за регистрация и подаване на абстракти – 16 Октомври 2016
Краен срок за подаване на ръкописите на статиите – 01 Ноември 2016
Ръкописите да се изготвят съгласно Инструкциите за подготвяне на ръкописи за списание Journal of BioScience and Biotechnology

РЕГИСТРАЦИЯ [ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ] (попълнете регистрационната форма и я пратете на имейл biosci@plantgene.eu)

Пленарни лектори:

 • Eтерични масла, медицински растения, и моята Научноизследователска програма в Oregon State University
  Проф. Вълчо Желязков
  Oregon State University, Crop and Soil Science Department, Corvallis, OR, 97331, USA
 • Ролята на съвременната експозиция на един музей за превръщането му в изследователски и образователен център.
  Гл. ас. д-р Огнян Тодоров
  Директор на Регионален природонаучен музей- Пловдив

Място: КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА АМТИ И АУДИТОРИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ПУ “Паисий Хилендарски“, ул. Тодор Самодумов 2, Пловдив

Доклади: Продължителността на докладите трябва да бъде не повече от 15 мин.
Постери: Изработените постери не трябва да надвишават стандартния размер B1 формат (707 × 1000 mm), вертикално разположени.

Условия за участие:
· Попълнена регистрационна форма за участие
· Такса за участие: 40 лв.
Начин на плащане – по банков път или директно (кеш) до 16.10.2016 г.
Ще бъдат публикувани максимум до 2 доклада или постера на автор след плащане на такса правоучастие.

Банкова сметка:
BG 76 UNCR 7000 1520 8405 56
ЗА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЛОГИЯ
ДЗЗД “ЕКОТЕХНОЛОГИИ’21”
4000 ПЛОВДИВ, ул. “Цар Асен” 24

В таксата са включени:
• Кафе паузи;
• Участие в пленарни сесии;
• Папка с конферентни материали: бадж, окончателна програма и рекламни
материали на конференцията;
• Книжка с абстракти;
• Сертификат за участие;

Организационен комитет:
Председател:
Тонка Василева

Членове:
Анелия Павлова
Айше Салим
Гергана Панайотова
Джемал Мотен
Даниел Минчев
Даниела Моллова
Димитър Чолев
Маринела Цанкова
Йордан Стефанов
Научен комитет:
Председател:
Илия Илиев

Членове:
Веселин Баев
Весела Митковска
Весела Янчева
Веселин Биволарски
Елена Апостолова
Иван Илиев
Ивелин Моллов
Мариaна Николова
Стела Стоянова
Ценка Радукова

Работен език на конференцията – Български и Английски език.

Адрес за контакти:
ПУ „Паисий Хилендарски“, Биологически факултет
Тодор Самодумов 2 , Пловдив 4000
e-mail: biosci@plantgene.eu

Тел.: 032/ 261 323, 032/ 261 566