post

Магистърски програми 2016/2017 (PDF)

Срок за подаване на документи: до 10.10.2016 г. (Стая 131, Ректорат, ул. Цар Асен, №24)
Класиране: 11.10.2016 г.
Записване: 12 – 14.10.2016 г.  (Стая 131, Ректорат, ул. Цар Асен, №24)
Откриване на учебната година: на 15. 10. 2016 г. (събота) (ул „Тодор Самодумов” №2 – ТЕПЕТО – до Античния театър)