post

ВАЖНО!

Заявления за явяване на държавен изпит се подават в срок до една седмица преди датата на изпита, а за дипломна защита – не по-късно от една седмица преди датата на защитата, заедно със титулната страница на дипломата работа. Заявленията се подават при инспекторите в Учебен отдел (Ректорат, ет. 1, стая 131).

Студентите, които не са подали заявление, няма да бъдат включени в протоколите за държавните изпити!

В деня на изпита студентите да се явят най-късно в 7:30 ч. пред входа на Ректората със студентска книжка!

Държавните изпити на 24.07.2024 г. (за специалностите „Молекулярна биология“, „Медицинска биология“, „Микробиология и вирусология“, „Фармацевтични биотехнологии“ и „Биоинформатика“) и 25.07.2024 г. (за специалностите „Биология“ – редовно и задочно обучение, „Екология и опазване на околната среда“, редовно и задочно, „Екология на биотехнологичните производства“, „Биология и химия“ и „Биология и английски език“) ще се проведат в 8 ауд. и 10 ауд. (сграда Ректорат). 

Студентите, които ще се явяват на защита на дипломна работа, трябва да носят със себе си на флаш памет своите презентации, както и студентската си книжка.  Дипломантите трябва да бъдат в 8 сем. зала (сграда Ректорат). най-късно в 8:45 ч. Защитата на дипломните работи през изпитната комисия ще започне в 9:00 ч.

Държавните изпити на 25.09.2024 г. (за специалностите „Биология“ – редовно и задочно обучение, „Екология и опазване на околната среда“, редовно и задочно, „Екология на биотехнологичните производства“, „Биология и химия“ и „Биология и английски език“)  и 26.09.2024 г. (за специалностите „Молекулярна биология“, „Медицинска биология“, „Микробиология и вирусология“, „Фармацевтични биотехнологии“ и „Биоинформатика“) ще се проведат в 4 ауд. и 5 ауд. (сграда Ректорат), а защитата на дипломните работи ще бъда в 8 сем. зала (сграда Ректорат).