post

Спортен клуб „Олимпиец“ кани своите членовете и всички заинтересовани студенти и преподаватели на среща-разговор, посветена на проект „Mental Health“ по програма Erasmus + .

Дата: 30 май 2024 г.

Начален час: 13.00 часа

Място: Спортна зала, лекционна зала 2

Водещи: Михаела Тихова и Венцислав Кюлхански (студенти от III курс в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“)