post

Промоция на випуск 2023 на Биологическия факултет – 20.04.2024 г.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2023 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ще се проведе на 20 април 2024 г. (събота) в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236.

Официалната церемония започва в 10:30 ч.

Необходимо е абсолвентите да се явят от 9:00 до 10:00 ч., за да получат абсолвентска тога (срещу подпис и представен документ за самоличност) и да заемат местата в залата. Тогите се връщат след приключване на церемонията!

ВАЖНО!!! Всички абсолвенти трябва да подпишат ЛИЧНО дипломите си при инспектор Даниела Георгиева в Учебен отдел в периода 11.03.2024 г. до 11.04.2024 г.!

Моля да донесете 1 бр. снимка във формат 3,5/4,5.

Ако сте завършили СДК „Учител по биология“, моля да донесете още една снимка във същия формат.

 Приемно време на Учебен отдел (каб. 131, Ректорат) е от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:30 ч. – 15:00 ч.