post

Общото събрание на Биологическия факултет, проведено на 16.11.2023 г., избра проф. д-р Велизар Гочев за декан на Биологическия факултет за периода 2023-2027 г.