post

Уважаеми първокурсници,

Официалното откриване на учебната година в Биологическия факултет ще се проведе на 02.10.2023 г. от 9.30 часа в концертната зала на АМТИИ (Старинен град, ул. “Тодор Самодумов” № 2).

Студентите от I курс на всички специалности ще получат студентските си книжки и ще се запознаят с курсовите си отговорници.

Учебните занятия за I курс на 02.10.2023 г. ще започнат в 10.30 часа.

Заповядайте!