post

Магистърски програми, по които Биологическият факултет ще провежда обучение през учебната 2023/2024 г.

Молби по образец се подават от 04.09.2023 г. до 06.10.2023 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).

Класиране: 09.10.2023 г. – 13 часа.

Записване: от 10.10.2023 г. до 20.10.2023 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).