post

Оценки от I етап на състезанието за ученици “Пътешествие в биологията” – 25.03.2023 г.

За допълнителна информация: тел. 032 261 486; 032 261 496

Оценките от първия кръг на състезанието се признават за кандидатстване за обучение в Биологическия факултет през учебните 2023/2024 и 2024/2025 години.