post

ПОКАНА

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ОБУЧАЕМ

В ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПУ ПО ПРОЕКТ ОМНИА

(ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН КУРС)

В рамките на изпълнението на проект ОМНИА, Пловдивския университет планира провеждането на обучения за преподаватели от ПУ на тема: „Усъвършенстване на дигитални умения“

Съдържанието на обучението е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители. То е фокусирано върху подготовка на научни статии и монографии за публикуване, както и за из­пол­зване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.

Обучението е планирано да се проведе в периода март-април 2023 г.

Обучението е с продължителност 160 академични часа и ще започне присъствено в началото, след което ще продължи онлайн на персонален компютър в удобно за обучаемите време.

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията и ще бъде съобразен с тяхната служебна заетост.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта.

Записването на участниците е чрез подаване на приложения формуляр. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи от ПУ на възраст до 34 години.

Срок за подаване на формуляра за участие е 11 март 2023 г. 

Приложения:

  1. Кратка анотация на ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН курс
  2. Формуляр за записване на обучаеми (гугъл форма)