post

Класирани магистри за уч. 2022/2023 г.

Магистърска програма “Приложна молекулярна биология

Начало на учебните занятия: 22.10.2022 г. (събота) от 9 ч. в зала Молекулярна биология на Биологическия факултет (ул. Тодор Самодумов 2).

Магистърски програмиМедицинска биология” и “Лечебни и етерични растения

Начало на учебните занятия: 29.10.2022 г. (събота) от 10 ч. в 14 ауд. на Биологическия факултет (ул. Тодор Самодумов 2).

Магистърски програми “Екология и опазване на екосистемите” и “Екология, управление и контрол

Начало на учебните занятия: 29.10.2022 г. (събота) от 10 ч. в 6 сем. зала на Биологическия факултет (ул. Тодор Самодумов 2).

Магистърска програма “Микробиология и микробиологичен контрол

Начало на учебните занятия: 29.10.2022 г. (събота) от 10 ч. в 16 ауд., ул. Костаки Пеев 21 (Технологичен център).