post

Магистърски програми, по които Биологическият факултет ще провежда обучение през уч. 2022/2023 г.

Магистърска програмаФорма на обучениеСрок на обучение
 1АнтропологияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 2Биоразнообразие, екология и консервацияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 3Биоразнообразие, екология и консервацияЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
 4БиодиагностикаЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 5БиологияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 6ГенетикаЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 7ГенетикаЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
 8Екология и опазване на екосистемитеЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 9Екология и опазване на екосистемитеЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
 10Екология, управление и контрол на околната средаЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 11Екология, управление и контрол на околната средаЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
 12Лечебни и етерични растенияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 13Лечебни и етерични растенияЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
 14Медицинска биологияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 15Микробиология и микробиологичен   контролЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 16Микробиология и микробиологичен   контролЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
 17ПаразитологияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 18Приложна молекулярна биологияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 19Приложна молекулярна биологияЗадочно обучение2 години,  4 семестъра
 20Репродуктивна биологияЗадочно обучение1 година, 2 семестъра
 21Репродуктивна биологияЗадочно обучение2 години, 4 семестъра
22Учител по биологияРедовна форма1 година, 2 семестъра По Наредбата
  
23Професионална квалификация „Учител по биология“Задочна форма1 година, 2 семестъра Такса 750 лв. на семестър

Срок за подаване на документи: от 05.09.2022 г. до 07.10.2022 г.  в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).

Класиране: 10.10.2022 г.

Записване: от 11.10.2022 г. до 21.10.2022 г.. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).

Начало на учебните занятия: – 22.10.2022 г.