post

Фондация „Еврика“ обявява конкурси за именни стипендии и стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

За стипендиите могат да кандидатстват български студенти, обучаващи се в бакалавърски специалности в областта на компютърните науки, математиката, физиката, химията, биологията, инженерните науки и икономиката, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е от 01. 09. 2022 г. до 15. 10. 2022 г.

Подробна информация за конкурсите (вкл. и формулярът за кандидатстване) може да намерите тук