post


Биологическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” обявява допълнителен прием в следните специалности:

Биология, редовно обучение

Екология и ООС, редовно и задочно обучение

Молекулярна биология, редовно обучение

Медицинска биология, редовно обучение

Микробиология и вирусология, редовно обучение

Фармацевтични биотехнологии, редовно обучение

Документи се подават в Университетския информационен център, ул. Цар Асен № 24, Ректорат до 30.08.2022 г.

Записване: от 9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 в периода на подаване на документи (до запълване на свободните места).