post

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯСАМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ В ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Ембриология и хистология, Биология на развитието, Биология на развитието при човека, Хистология и патология – 30.05.2022 г., 9 ч., 15 ауд.

Клетъчна биология – 28.05.2022 г. (събота), 10 ч., 15 ауд.

Обща и популационна генетика, Генетика на популациите – 31.05.2022г., 9 ч.,

Микробиология, Екология на микроорганизмите – 02.06.2022 г., 10 ч., 16 ауд. (Костаки Пеев)