post

Мобилности за студенти и докторанти с цел практика (стаж) по програма Еразъм+ за периода май – септември 2022 г.

Краен срок за кандидатстване – 12 май 2022 г.

Документите се предават в Деканата на Биологическия факултет при секретаря Борислава Тодорова или при Еразъм координатора гл. ас. д-р Весела Янчева в кабинет 172, на 2 етаж (0894525623).


Повече за мобилността https://uni-plovdiv.bg/pages/index/300/


Необходими документи: 

1. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователно-квалификационната степен на обучение

2. Академична справка (успех 4.50)

3. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език (ако има такъв)

4. Попълнен invitation letter с институцията/университета/фирмата/НПО/музея, където ще се извърши стажа (Факултетът не предлага места за практика/стаж; студентите и докторантите сами трябва да намерят такова)