post

Мобилности за студенти и докторанти с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2022/2023 г.. (PDF)

Краен срок за кандидатстване – 5 май 2022 г.

Документите се предават в Деканата при секретаря Борислава Тодорова, или при Еразъм-координатора гл. ас. д-р Весела Янчева (кабинет 172 на 2 етаж; тел. 0894525623).

Необходими документи: 

1. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователно-квалификационната степен на обучение.

2. Академична справка (успех 4.50).

3. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език (ако има такъв).

Повече за мобилността: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/296/

Молба