post

Специалност “Биология“, редовно и задочно обучение 21.07.2022 г. и 21.09.2022 г.
Специалност “Биология и английски език” – 21.07.2022 г. и 21.09.2022 г.
Специалност “Биология и химия” – 21.07.2022 г. и 21.09.2022г.
Специалност “Екология и ООС“, редовно и задочно обучение – 21.07.2022 г. и 21.09.2022 г.
Специалност “Биоинформатика” – 20.07.2022 г. и 20.09.2022 г.
Специалност “Молекулярна биология” – 20.07.2022 г. и 20.09.2022 г.
Специалност “Медицинска биология” – 20.07.2022 г. и 20.09.2022 г.
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” – 21.07.2022 г. и 21.09.2022 г.

Начален час за всички държавни изпити: 8.00 ч.
Начален час на защити на дипломни работи: 9.00 ч.

Специалност “Биология и английски език” – държавен изпит по английски език: 10.07.2022 г. (редовна сесия) и 28.09.2022 г. (поправителна сесия). Начален час: 9.00