post

Решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет (протокол № 271/14.12.2021 г.) относно организацията на учебния процес през II сем. на уч. 2021/2022 г.

II сем., задочно обучение:

  • Лекциите се провеждат в електронна среда
  • Упражнения се провеждат присъствено при наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

II сем., редовно обучение:

  • Лекциите се провеждат в началото на семестъра в електронна среда, блоково
  • Упражненията се провеждат във втората част от семестъра, блоково, присъствено, при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. (или други заповеди на министъра на здравеопазването)

Семестриални изпити за I сем., редовно обучение – провеждат се в електронна среда, но по преценка на преподавателя могат да се проведат присъствено, при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.

При промени в епидемичната обстановка в странана, са възможни промени в начина на организация на учебния процес.