post

Уважаеми студенти и преподаватели,

Във връзка със заповед на Ректора на ПУ Р33-5315/20.10.2021 г., всички учебни занятия в Биологическия факултет от 21.10.2021 г. ще се провеждат синхронно, в електронна среда, по учебен разпис.

Учебните занятията (упражнения) през м. ноември ще се провеждат в електронна среда, по учебен разпис.

Занятията, които не могат да бъдат проведени в електронна среда, ще бъдат отработени допълнително, в подходящо време.

Семестриалните изпити със студентите в задочна форма на обучение ще се провеждат в електронна среда. В графика на изпитната сесия ще бъдат добавени линковете към електронните платформи за провеждане на изпитите.

Пазете се и бъдете здрави!