post

Институът по биофизика и биомедицинско
инженерство – БАН организира Трета
младежка научна сесия “Биомедицина и качество на живот”.
Сесията ще се проведе в хибриден формат на 2-3 декември
2021 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс
„4-ти километър“.

Във форума могат да участват студенти, докторанти,
постдокторанти и млади учени.

Тематични направления:
• Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
• Молекулна и клетъчна биофизика
• Биологични мембрани и биомакромолекули
• Възбудими структури и двигателна дейност
• Биомедицинско инженерство
• Биоинформатика


За повече информация – https://www.bmql.or