post

Биологическият факултет ще обучава студенти в следните магистърски програми през уч.2021/2022 г.:

Магистърска програмаНаправлениеФорма на обучениеСрок на обучениеСем. такса
1АнтропологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
2Биоразнообразие, екология и консервацияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
3Биоразнообразие, екология и консервацияЗа небиолози  Задочно обучение2 години,
4 семестъра
703.52 лв.
4БиологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
5ГенетикаЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
6ГенетикаЗа небиолозиЗадочно обучение2 години,
4 семестъра
703.52 лв.
7Екология и опазване на екосистемитеЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
8Екология и опазване на екосистемитеЗа небиолози  Задочно обучение2 години,
4 семестъра
703.52 лв.
9Екология, управление и контрол на околната средаЗа биолозиЗадочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
10Екология, управление и контрол на околната средаЗа небиолози  Задочно обучение2 години,
4 семестъра
703.52 лв.
11Индустриална микробиологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
12Лечебни и етерични растенияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
13Лечебни и етерични растенияЗа небиолози  Задочно обучение2 години,
4 семестъра
703.52 лв.
14Медицинска биологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
15Микробиологичен контрол и безопасност на храниЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
16ПаразитологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
17Приложна молекулярна биологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
18Репродуктивна биологияЗа биолози  Задочно обучение1 година,
2 семестъра
703.52 лв.
19Репродуктивна биологияЗа небиолози  Задочно обучение2 години,
4 семестъра
703.52 лв.
20Микробни биотехнологииЗа завършили ПН 5.11 БиотехнологииЗадочно обучение1 година,
2 семестъра
620.36 лв.  
21Учител по биологияПо Наредба №15/22.07.2019Редовна форма1 година,
2 семестъра
937.46 лв.
21Допълнителна квалификация „Учител по биология“ Задочна форма1 година,
2 семестъра  
600 лв.

Подаване на молби: 08.09.2021 г. до 08.10.2021 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).

Класиране: 11.10.2021 г.  

Записване: от 12 до 22.10.2021 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).