post

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

  1. ХРИСТИНА МАРИНОВА МАРИНОВА – МАГИСТЪР: ИНДУСТРИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ, УСПЕХ – 6.00
  2. ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЧАЙЛЕВА – БАКАЛАВЪР: МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, УСПЕХ – 5.85
  3. ЕЛИЦА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА – БАКАЛАВЪР: МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, УСПЕХ 5.85
  4. МАРИЯ БИСЕРКОВА – БАКАЛАВЪР: МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, УСПЕХ 5.55

РЕЗЕРВИ

  1. ЕЛЕНА ТОМОВА – БАКАЛАВЪР: МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ, УСПЕХ 5.42
  2. ВАСИЛ БОНЧЕВ – БАКАЛАВЪР: МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, УСПЕХ 4.73
  3. ВАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧАНОВА – БАКАЛАВЪР: ФАРМАЦЕВТИЧНИ БИОТЕХНОЛОГИИ, УСПЕХ 4.70

НЕ СЕ КЛАСИРА ПОРАДИ НЕВЗЕТ ИЗПИТ

МЕГЛЕНА БОГДАНОВА – МАГИСТЪР: ПРИЛОЖНА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ