post

Програма на семинара

Организатори:

  • Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив)
  • Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките (ИИКАВ-БАН)

Време на провеждане:

4 юни 2021 г. , 13:30 – 15:30 часа

Място на провеждане:

Конферентна зала в сградата на БАН – Регионален академичен център Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 139