post

Извънредна изпитна дата – 01.06.2021 г. – за семестриално завършили студенти и студенти от 4 курс

  • Ембриология и Хистология – начало 10.00 ч.; код на класната стая:  oxfwenq
  • Биология на развитието при човека – начало11.30 ч.; код на класната стая: yduu6kk  
  • Хистология и патология – начало 13.00 ч.; код на класната стая: rwnkcmr

В класните стаи, в посочения час ще бъдат публикувани изпитните тестове по дисциплините. Резултатите ще бъдат оповестени на 02.06.2021 г. след 12 ч.

Извънредна изпитна дата – 28.05.2021 г. – за студенти от 4 курс

Извънредна изпитна дата по микробиология – за семестриално завършили студенти и студенти от 4 курс – 04.06.2021 г. – 10 ч., 16 ауд.

Извънредна изпитна дата по дисциплината „Генетика на популациите“ – за семестриално завършили студенти и студенти от 4 курс: 08.06.2021г. – 10 часа, 2 сем. зала на Биологически факултет.”