post

Извънредна изпитна дата – 01.06.2021 г. – за семестриално завършили студенти и студенти от 4 курс

За Ембриология и Хистология – начало 10.00 ч.; код на класната стая:  oxfwenq

За Биология на развитието при човека – начало11.30 ч.; код на класната стая: yduu6kk  

За Хистология и патология – начало 13.00 ч.; код на класната стая: rwnkcmr

В класните стаи, в посочения час ще бъдат публикувани изпитните тестове по дисциплините. Резултатите ще бъдат оповестени на 02.06.2021 г. след 12 ч.