post

Уважаеми колеги,

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220/08.04.2021 г., присъствени, практически учебни занятия ще се провеждат от 12.04.2021 г. по обявения разпис.

При провеждане на присъствен учебен процес е необходимо спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички студенти и преподаватели.

На студентите, които са в карантина ще бъде предоставена възможност за отработване на пропуснатите занятия.

Пазете се и бъдете здрави!

С. Костадинова