post

Байер България и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ стартират пилотна стажантска програма за студенти в последен курс на обучение в бакалавърски или магистърски програми към Биологически факултет.

Презентация на програмата ще бъде направена в рамките на онлайн семинар от две части – на 2-ри април 2021 г. от 13:30-15:00 ч. и 14-ти май 2021 г. от 13:30-15:00 ч., в който лектори ще бъдат представители на висшия мениджмънт на Байер България.

Програма и лектори на 2-ри април 2021 г.:

Анонс на стажантската програма и въвеждаща информация – д-р Борислав Матеев, хоноруван преподавател ПУ „П. Хилендарски“, Биологически факултет

Основна тема за деня:

Как работата в научно-изследователска компания помага за по-добър живот?

Представяне на Байер в България – Люба Паунова, Мениджър Човешки Ресурси Румъния, България, Молдова

Фармацевтичното направление в Байер – Екатерина Карпузова, Управител на Байер България и търговски директор Фармацевтични продукти

Клинични изпитвания в Байер България – Цветелина Стаменкова, Ръководител Клинични Изпитвания за България и Сърбия

Програма и лектори на 14-ти май 2021 г.:

Очаквания на модерната организация към уменията и знанията на служителите – Люба Паунова, Мениджър Човешки Ресурси Румъния, България, Молдова

Байер е международна компания, работеща в областта на здравеопазването и земеделието. През последните 150 години компанията е допринесла със своите иновации за подобряването на качеството на човешкия живот. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. Нашата мисия е „Наука за по-добър живот“ www.bayer.bg

Линк за уебинарите:

02.04.2021 – https://meet.google.com/she-fqdg-vpo

14.05.2021 – https://meet.google.com/rnc-enxo-zes