post

ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ 2021 ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Условия за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Биологическия факултет за академичната 2020/2021 г.