post

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ – III етап

През 2021 г. продължава изпълнението на националната програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката.

Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен).

Указания за изпълнение на националната програма “Млади учени и постдокторанти

Критерии за класиране по програмата – бланка.

Взима се под внимание публикационната дейност на кандидатите 3 години назад – от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Документи за кандидатстване:

  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • списък с публикации;
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
  • награди, грамоти.

Срок за подаване на документи: до 19.02.2021 г. (включително) в деканата на БФ на хартиен и електронен носител.