post

Уважаеми колеги,

Публикуван е разписа на учебните занятия за II семестър на учебната година, в задочна форма на обучение, който е съобразен със заповедите на Министъра на здравеопазването (РД-01-718/18.12.2020 г.) и Ректора на Пловдивския университет (Р-33-6104/23.12.2020 г.).

Възможни са промени в разписа, след 31.01.2021 г., съобразно епидемичната обстановка в страната, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Моля, всички студенти, които имат намерение да ползват служебна заверка, да уведомят Учебен отдел (чрез мейл или по телефон) до началото на учебните занятия.

Доц. д-р Соня Костадинова