post

Съобщение

Уважаеми колеги, моля при така създалата се извънредна ситуация с Covid-19 да се спазват стриктно правилата, които са зададени от ръководството на ПУ „Паисий Хилендарски“, вземайки под внимание заповедта на Министъра на здравеопазването.

От името на Студентския съвет към Биологическия факултет апелирам всички студенти при затруднение да се обръщат към отговорници на курсове, преподаватели и ръководители на катедри, за да се предотвратяват евентуални проблеми  относно учебния процес. Целта на всички е да опазим себе си и околните от зараза, но не трябва да оставяме образованието  на заден план. Смятам че преподавателите са с достатъчно опит и здрав разум, за да има място за паника. Трябва да сме благодарни на деканското ръководство  за това, че имаме привилегията да използваме лабораториите за провеждане на упражнения и трябва да слушаме това което ни се казва като влезем на територията на факултета. Всичко това се прави за нас и е редно да ценим жертвите, които правят преподавателите за нас, защото ни предоставят възможност за присъствена и електронна  форми на обучение. На никой не му е приятно, но трябва да се придържаме към правилата, за да можем да продължим максимално дълго време да имаме възможност за присъствено провеждане на занятия.

Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Главната цел на Студентски съвет е да защитава и изразява общите интереси на студенти и докторанти.

Нещата, които ни вълнуват могат да се намерят в специализирания сайт на Биологически факултет и в сайта на ПУ „ Паисий Хилендарски“. Има дадени контакти за връзка с хора, които могат да ви съдействат без да се притеснявате, че ще получите отказ от тях. Преди всичко и те са хора и целта им е нашето развитие, защото ние ще сме хората, на които се крепи надеждата че това ще отмине , ще се върнем към нормален начин на живот и не на последно място, ние ще сме хората от които зависи развитието в държавата.

Ангел Моллов

Председател на Студентския съвет към Биологическия факултет