post

Класирани магистри за уч.2020/2021 г.

Записване на класираните студенти в магистърските програми

Класираните студенти в магистърски програми трябва да предоставят в учебен отдел следните документи:

1 бр. именник.

1 бр. студентска книжка.

4 бр. договор за платено обучение.

2 бр. снимки размер 3.5 – 4.5 см.

1 бр. копие от дипломата за средно образование (за студенти, които са придобили ОКС „Бакалавър“ в друго висше училище, различно от ПУ).

Именникът, студентската книжка и договорът за платено обучение се закупуват от книжарницата на ПУ, Ректорат.

Всички документи трябва да бъдат попълнени и предоставени на инспектор-учебен отдел Даниела Георгиева (каб. 131, Ректорат).

График за записване

Съобщение за провеждане на обучението в Магистърска програма „Учител по биология“ – уч. 2020/2021 г.

Съобщение за провеждане на обучението в допълнителна квалификация “Учител по биология” – уч. 2020/2021 г.

Студентите от магистърска програма Репродуктивна биология, III сем. ще започнат учебни занятия на 31.10.2020, 11 ч., 15 ауд. Биологически факултет (Тепе, ул. Т. Самодумов № 2)