post

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Обучението във всички магистърски програми в направление 4.3 Биологически науки ще се провежда в задочна форма.

Таксата за всички програми в направление 4.3 Биологически науки е еднаква – по 693.13 лв. на семестър; 1386.25 лв. за година.

Обучението в магистърска програма “Учител по биология” в направление 1.3 Педагогика на обучението по ….ще се провежда в редовна форма. Такса: по 1037.25 лв. на семестър; 2074.50 лв. за година.

Документи за кандидатстване се приемат от 31.08.2020 до 16.10.2020 г., в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 4), тел. 032/261 456

Класирането ще бъде публикувано на специализирания сайт на БФ на 19.10.2020 г. след 13 часа.

Записване: от 20 до 23.10.2020 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).