post

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Съгласно заповед на Ректора Р33-1328/13.03.2020 г., занятията в Пловдивския университет са прекратени за периода 13.03. – 29.03.2020 г.

Предвид сложната  епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, няма яснота кога учебният процес ще бъде възобновен.

Биологическият факултет, като част от Пловдивският университет,  предприема действия за временно провеждане на дистанционно обучение.

Всички преподаватели са установили (или са в процес на установяване на) връзка със съответните специалности чрез общ e:mail адрес или чрез отговорника на курса.

По електронна поща ще се изпращат лекции и допълнителни материали към тях, презентации, линкове към уеб страници, видео презентации (където е възможно) и др..

Планират се задания на курсови работи и задачи.

Ще се използват възможностите на платформата Google Clasroom.

Лекции/Упражнения по дисциплината Програмиране (Python/Perl) със специалност Биоинформатика ще се провеждат дистанционно чрез интерактивната система за програмиране REPL https://repl.it. Лекции/Упражнения по дисциплината Въведение в Биоинформатиката със специалност Биоинформатика ще се провеждат дистанционно чрез предоставяне на лекции чрез GSuite Sledes с опция за дискусия в реално време и чрез системата GSuite Forms.

Ще се използват всички технически средства за дистанционна комуникация: електронна поща, споделяне в Google Drive, Facebook групи, телефони.

Благодарим за инициатата, която проявихте!

Бъдете здрави!

Бъдете отговорни!

Пазете себе си и вашите близки!

Ръководство на Биологическия факултет

Електронни пощи по специалности и курсове (pdf)