post

Европейският съюз обяви покана за проекти за създаване на „Европейски университети“, целта на която е да обедини няколко академични институции от целия ЕС под една обща мрежа. Тези „Европейски университети“ ще трябва:

– да включват партньори от висши учебни заведения

– да се основават на обща дългосрочна стратегия за европейски науки с високи добавени стойности и европейски ценности

– да предлагат учебни програми, разработени в партньорство с други университети и чрез които студентите могат да изграждат свой собствен път и да изживяват мобилност на всички нива

– да насърчават проектния подход, при който студентите и преподавателите от различни дисциплини в различни страни могат да си сътрудничат и да предлагат решения, всеки на своето собствено ниво, за основните съвременни проблеми, пред които е изправена Европа („мислете глобално, действайте локално“)

Нашият университет желае да отговори на тази покана и да включи гледните точки на студентите от самото начало на този проект.

Бихте ли ни дали 10 минути от Вашето време и ще ни помогнете да си представим утрешния „Европейски университет“, в който нашият университет може да участва?

Ще проведем публична сесия, за да споделим резултатите с Вас на по-късна дата.

Анкетата е публикувана на следния интернет адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJSFdL39irBbgQPn4VQSE6rJZi9jUWK-1JEAt-_fHPjrgzBw/viewform?usp=sf_link