post

П О К А Н А

Уважаеми членове на Общото събрание на Биологическия факултет


На 15.11.2019 г. от 10 часа в 15 ауд. на Биологическия факултет ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет при следния дневен ред:

1.Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на БФ

2. Отчет за работата на деканското ръководство

3. Избор на декан

4. Определяне на структурата на ФС

5. Избор на ФС

6. Други

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

                                                                      Доц. д-р Делка Карагьозова

31.10.2019 г.   

Заповед за Общото събрание (PDF )