post

Класирани магистри (pdf)

II-ро красиране на магистри (PDF )

Магистърски програми в Биологическия факултет (PDFза уч.2019/2020 г.

Срокът за подаване на молби се удължава до 14.10.2019 г., а за записване – до 18.10.2019 г. ( стая 131, Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24)

Класирането на кандидатите ще бъде обявено на 08.10. и 15.10.2019 г. .