post

Биологическият факултет обявява допълнителен прием на кандитат-студенти в следните специалности:

Молекулярна биология – редовно обучение

Медицинска биология – редовно обучение

Фармацевтични биотехнологии – редовно обучение

Биология – редовно и задочно обучение

Екология и ООС – редовно и задочно обучение

Биоинформатика – редовно обучение

Биология и английски език – редовно обучение

За допълнителна информация: УнИОС 032 261 303