post

Магистърски програми в Биологическия факултет (PDF) за уч.2019/2020 г.

Подаване на молби: от 02.09.2019 до 07.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).

Класиране: 08.10.2019 г. – 12 ч. Класирането ще се обяви на специализирания сайт на Биологическия факултет.

Записване: от 08.10. до 11.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24)