post

В началото на 2019 г. излезе от печат книгата на проф.дбн Евгения Нешова Иванова „Популационно-генетичното богатство на българската медоносна пчела и историята на едно 25-годишно научно пътуване“ (КНИГА)

Представянето на книгата ще се проведе на 20. 05. 2019 г. от 17 ч. в 15. аудитория на Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” (pdf ) .