post

На 11.05.2019 г. (събота) в Дом на Културата „Борис Христов“, гр. Пловдив ще се проведе 11 Конференция „Екологията – начин на мислене“ (Ecology 11 ). 

В събитието освен студенти могат да вземат участие докторанти и млади учени. Такси правоучастие не се заплащат. Задължително е студентското участие да е под формата на доклад, а научните разработки е препръчително да са под формата на постер (А1). По желание на авторите всички научно-популярни и научни разработки ще бъдат публикувани в сборника на конференцията, а трите най-добри научни разработки (избрани от организационния комитет) – в списанието Ecologia Balkanica без заплащане на такса за това (Scopus; SJR = 0,12).

Организатори: Катедра „ЕООС“ на БФ, Студентски съвет към ПУ и Екологичен Клуб „ЕСЕТРА“