post

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ще се проведе на 13 април 2019 година от 10.30 часа
в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236

Официалната церемония започва в 10:30 ч.

Необходимо е абсолвентите да се явят от 9:00 до 10:00 ч., за да получат абсолвентска тога (срещу подпис и представен документ за самоличност) и да заемат местата в залата. Тогите се връщат след приключване на церемонията.

Важно!!! Всички абсолвенти (включително дипломираните на 07.02.2019 г.) трябва да подпишат дипломите си най-късно до 29.03.2019 г. при инспекторите в Учебен отдел.