post

На 07.02.2019 г. ще се проведе допълнителна сесия за Държавен изпит за студенти от всички специалности на Биологическия факултет, семестриално завършили през уч. 2017/2018 и предходни години.