post

Списък на докторантите в Биологическия факултет, редовна форма на обучение, одобрени за получаване на допълнителна стипендия за м.декември 2018 г. (PDF )