post

Покана за Общо събрание на Биологическия факултет 

На 04.12.2018 г. от 10 часа в 15 ауд.на Биологическия факултет ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет при следния дневен ред:

  1. Отчет на деканското ръководство
  2. Частични избори
  3. Други

Състав на Общото събрание на Биологическия факултет