post

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква “б” от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2018/2019 г.

 

Срокът за попълване е до 05.11.2019 г. включително.

 

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – asen@uni-plovdiv.bg; Асен Узунов, вътр. тел.: 032 261 307