post

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2017 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ще се проведе на 14 април 2018 година от 11.00 часа
в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236