post

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2017 Г. БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ще се проведе на 14 април 2018 година от 11.00 часа
в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236

Официалната церемония започва в 11:00 ч.

Необходимо е абсолвентите да се явят от 9:30 до 10:30 ч., за да получат абсолвентска тога (срещу подпис и представен документ за самоличност) и да заемат местата в залата. Тогите се връщат след приключване на церемонията.

Важно!!! Всички абсолвенти (включително дипломираните на 09.02.2018 г.) трябва да подпишат дипломите си най-късно до 04.04.2018 г. при инспекторите в Учебен отдел.